تبلیغات
کهورستان سر سبز - نماز قیام
پنجشنبه 19 مرداد 1391

نماز قیام

   نوشته شده توسط: تقی    

اعتكاف و نماز قیام
نماز قیام از امشب یعنی شب بیست رمضان در مساجد شیخ آباد و مسجد جامع شروع شده است..
نماز قیام 4 سلام هر سلام دو رکعت و سهرکعت نماز وتر دارد که جمعا 11 رکعت می شود و از ساعت 2 تا 4 به مدت دو ساعت به طول می انجامد.