تبلیغات
کهورستان سر سبز - اتش سوزی در پمپ بنزین کهورستان
پنجشنبه 6 آبان 1389

اتش سوزی در پمپ بنزین کهورستان

   نوشته شده توسط: جاوید    

پمپ بنزین کهورستان امروز بر اثر یک جرقه که از کامیون که در حال سوخت گیری بود دچار حریق شد که با کمک مردم حریق را خاموش کردن جالب هم اینجا خبری از اتش نشانی نبود و بعد از اینکه حریق کامل خاموش شده بود یک ساعت و نیم امد اما خوشبختانه با کمک مردم توانستن کامیون را از زیر جایگاه دور کردن و بعد با ریختن خاک و اب که تانکر شرکت جهاد نصر اورد خاموش کنند  

پمپ بنزین کهورستان

عکس ها بیشتر در ادمه مطلب