تبلیغات
کهورستان سر سبز - نماز استسقاء در کهورستان
چهارشنبه 28 دی 1390

نماز استسقاء در کهورستان

   نوشته شده توسط: جاوید    

نماز استسقاء

((طلب باران))

 

زمان:سه شنبه  90/11/04ساعت 8 صبح

مكان:مجموعه ورزشی کهورستان

با سخنرانی شیخ محمد پردل و اقامه سید عبدالباعث قتالی