تبلیغات
کهورستان سر سبز - آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع كهورستان
سه شنبه 6 دی 1390

آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع كهورستان

   نوشته شده توسط: جاوید    

برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل از مزارع كهور ستان آغاز شد.

كهور ستان دارای سطح زیر كشت بیش از دو هزار و300هكتار گوجه فرنگی می باشد كه هر ساله عملیات انتقال نشا از اواخر شهریور ماه شروع وبرداشت محصول نیز از اوایل دیماه آغاز می شود.
 
در سال جاری از تعداد 30 میلیون نشا مكانیزه جهت كشت نشا استفاده شده و100 درصد مزارع گوجه فرنگی زیر پوشش آبیاری قطره ای می باشد.
در سال جاری كشت گوجه فرنگی در سطح هفت ونیم هكتار به روش داربستی انجام گرفته كه با این روش میزان عملكرد در هر هكتار چهار تا پنج برابر نسبت به روش های معمولی افزایش می یابد.
امید است بیش از 100 هزار تن محصول از مزارع گوجه فرنگی كهورستان تا پایان اردیبهشت ماه برداشت شود.
عكس بیشتر در ادامه مطلب