تبلیغات
کهورستان سر سبز - آبگرم سیاه كش نیمه كار
جمعه 13 آبان 1390

آبگرم سیاه كش نیمه كار

   نوشته شده توسط: تقی    

آبگرم سیاه كش واقع در كوهی كه در شمال روستای نیمه كار هست قرار دارد. و به زودی به یكی از بزرگترین جاذبه گردشگری استان هرمزگان تبدیل میشود.