تبلیغات
کهورستان سر سبز - نماز استسقاء
پنجشنبه 27 مرداد 1390

نماز استسقاء

   نوشته شده توسط: جاوید    

نماز استسقاء

((طلب باران))

زمان:90/05/30
مكان:كهورستان -محله خوركناری-صحرای چیجو- ما بین بركه و اب سنج
ساعت برگزاری نماز : بعد از نماز صبح ساعت 6:30

توجه:به دلیل گرمی هوا نماز زود برگزار میشود لذا برادران تقاضا میشود به موقع تشریف بیاوردند.