تبلیغات
کهورستان سر سبز - پروژه دهکده نمونه گردشگری لاتیدان
سه شنبه 28 تیر 1390

پروژه دهکده نمونه گردشگری لاتیدان

   نوشته شده توسط: جاوید    

درپی تصمیم جهت ارتقاء و نیاز روز افزون به توسعه و نیز لزوم دسترسی به یافتن نقاط بکر در بخش سرمایه گذاری ، پس از تحقیقات و کارشناسی بسیار مشخص گردید ، منطقه کهورستان واقع درفاصله پنجاه کیلومتری اسکله شهیدرجائی بندرعباس مرکز استان هرمزگان ، بدلیل جاذبه های متعدد از جمله : قرارداشتن در مسیر پل تجاری - اقتصادی خلیج فارس ( قشم - بندرپهل ) ، پیشینه تاریخی گردشگری ، آب ، هوا و خاک مناسب ایجاد طرح ، دسترسی به جاده اصلی ارتباطی فی ما بین استانهای هرمزگان فارس ، موقعیت خاص جغرافیا و رشد بسیارسریع و فزاینده آن در آینده نزدیک به عنوان منطقه استراتژیک دارای استعداد دربخش ارتباطی ، تفریحی وگردشگری استان هرمزگان و نیزکانون توجه کارشناسان اهل فن درداخل و خارج از کشورجهت سرمایه گذاری واقع گردیده است. باتوجه به چشم اندازهای جاری و بکر آینده و پس ازخریداری ملک خصوصی در این نقطه استراتژیک ، سندهای منگوله دار آن جهت تائید اصالت قضائی ، گردش کار و اخذ پروانه تاسیس نهائی با انگیزه ایجاد دهکده نمونه گردشگری در اختیار مقامات تابعه قرارگرفت که درپی نشیب و فرازهای بسیار ، ابتدا درجلسه کارگروه وکارشناسی سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی استان هرمزگان مورد تائید واقع گردید و از آنجا که پروژه فوق توانست قابلیت های خود را با ارایه و تهیه کلیات طرح موصوف که شامل : تحقیقات بازار ، نقشه ها ، طرحها ، آمار و بیلان لازمه درجهت تحکیم طرح بود را به کارشناسان مربوطه اثبات نماید موافقت توسعه آن از سطح استانی به ملی ( نمونه ) تحت نام دهکده نمونه گردشگری جهت تائید صلاحیت توسط مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان هرمزگان جناب آقای مهدی دریانورد هرمز به جلسه کارگروه استانداری هرمزگان ارجاع گردیدکه پس ازرسیدگی زیر نظر مقامات تابعه ، صاحب نظران وکارشناسان اهل فن حاضردرجلسه مورد استقبال و تائید نظر قرار گرفت و مقررشد جهت صدور موافقتنامه نهائی(پروانه تاسیس) ، تحت نام پرافتخار ( دهکده نمونه گردشگری لاتیدان ) با ثبت شماره نامه ( 1325/1/882 ) درمورخه 13/11/88 به جناب آقای حمید بقائی ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری کشور و زیر نظر مدیرکل مناطق نمونه گردشگری به نمایندگی معاون سرمایه گذاری و طرح های کشورجناب آقای فاضلی با استناد به مفاد ماده (4) آئین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت محترم وزیران به شماره   (6842 /ت 32400 ک) جهت بررسی و تصویب در دستور کار هیئت محترم وزیران قرارگیرد. سرانجام منطقه اجرای این پروژه  ( کهورستان ) توانست دردورسوم سفرهای استانی ریاست جمهور محترم که به اتفاق هیئت دولت درمورخه 20/12/88 دراستان هرمزگان تشکیل گردید را به شماره مصوب (261580/44256 ) و با امضاء معاون اول رئیس جمهور جهت ابلاغ رونوشت به : دفتر رئیس جمهور ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، استانداری هرمزگان و دفترهیئت دولت کسب نماید .

دست اندرکاران پروژه دهکده نمونه گردشگری لاتیدان این دستآورد رادر سراسر این مرز وبوم به سرمایه گذاران و علاقمندان این بنیان گردشگری تبریک عرض می نمایند .

 

 (دفترروابط عمومی پروژه دهکده نمونه گردشگری لاتیدان)

 برای اطلاعات بیشتر به سایت دهکده نمونه گردشگری لاتیدان مراجعه كنید

http://html.latidanco.ir