تبلیغات
کهورستان سر سبز - كشت پیاز در مزارع كهورستان آغاز شد
شنبه 6 آذر 1389

كشت پیاز در مزارع كهورستان آغاز شد

   نوشته شده توسط: جاوید    

 كاشت پیاز در کهورستان آغاز شده است و بعد از گوجه فرنگی بیشترین کشت را در کهورستان دارد .
 تمامی اراضی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار می باشد .
مشكلات كم آبی و خشكسالی های اخیر سبب شده است كشاورزان این منطقه تكنیك های نوین آبیاری را جهت كشت محصولات خود بكار گیرند تا بتوانند از منابع آب موجود بهتر استفاده كنند.
برداشت محصول پیازاوایل اردیبهشت است .

عکس بیشتر در ادامه مطلب